Geowłóknina w zapobieganiu lokalnym podtopieniom

Geowłóknina drogowa

Intensywne opady atmosferyczne w połączeniu z niewydolną kanalizacją mogą spowodować, że woda będzie szybko się gromadzić, powodując lokalne podtopienia. Nawet krótkotrwałe zalanie może wygenerować, niestety, poważne szkody. Dlatego niezwykle istotne są działania prewencyjne. Jednym z nich jest geowłóknina, która staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem.

Geowłóknina – w jaki sposób chroni przed lokalnymi podtopieniami?

Geowłóknina to wysokiej jakości materiał zabezpieczający powstały w wyniku zgrzewania bądź igłowania polipropylenowych lub poliestrowych włókien. Należy do geosyntetyków i znalazła szerokie zastosowanie w geotechnice. Znakomicie chroni przed wystąpieniem podtopień na danym terenie, ze względu na takie właściwości, jak:

• odporność na rozciąganie, rozdarcie, przebicie oraz inne uszkodzenie mechaniczne
• wodoprzepuszczalność
• doskonałe zdolności filtracyjne i drenujące
• możliwość separacji i ochrony
• wysoka trwałość

Geowłóknina chroni przed nadmiarem wody oraz wzmacnia podłoże, dlatego jest chętnie wykorzystywana w budownictwie. Można ją znaleźć w systemach drenarskich, gdzie powstrzymuje muł i błoto. Drenaż zastosowany wokół domu osłania przed mechanicznym uszkodzeniem. Jako warstwę separacyjną i stabilizującą stosuje się ją też przy zakładaniu kostki brukowej, podjazdów czy ścieżek. Zabezpiecza się nią brzegi rzek, tworzy wały przeciwpowodziowe i buduje przy jej pomocy zbiorniki wodne.

Co się dzieje, kiedy zastosuje się geowłókninę?

Geowłóknina powstrzymuje erozję gruntu spowodowaną napływem wód gruntowych. Utrzymuje także w podłożu odpowiedni poziom wilgoci. Stabilizuje teren, zapobiegając obsuwaniu się ziemi. Dlatego najlepiej zastosować ją w miejscach szczególnie narażonych na osiadanie. Umożliwia ponadto zmniejszenie grubości warstw nośnych w podbudowach. Efektywnie oddziela poszczególne części konstrukcji ziemnych.

Ze względu na zadowalające parametry hydrotechniczne, sprawdza się również w szczególnie trudnych warunkach. Celem jeszcze lepszego zabezpieczenia, można zastosować wtedy dwuwarstwową geowłókninę, która jest wytrzymała w kontakcie z ostrymi kamieniami czy korzeniami drzew. Nadal zachowuje przy tym bardzo dobre właściwości filtracyjne. Grubszy materiał wykazuje odporność na przedziurawienie i nie zablokuje swobodnej transmisji wody i gazów.

Geowłóknina wzmacnia grunt, skraca czas potrzebny na jego konsolidację oraz poprawia stabilność podbudowy na długie lata. Skutecznie zapobiega stratom materialnym, które, w wyniku podtopień, mogą być znaczne.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *